top of page

DISCLAIMER

De website is met aandacht en grote zorgvuldigheid gemaakt en er wordt naar gestreefd de website altijd van juiste en actuele informatie te voorzien. De mogelijkheid dat de informatie veroudert of incorrect is, is aanwezig. Kimberley Ardaseer aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Kimberley Ardaseer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, gebruik van de informatie van de website of het niet goed functioneren van de website.

 

Alle publicaties en uitingen zijn beschermd door auteursrecht en eigendom van Kimberley Ardaseer. Geen van de publicaties en uitingen mogen gekopieerd, verspreid en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Kimberley Ardaseer. Verzoeken tot gebruik of meer informatie hierover kunnen worden gericht aan Info@kimberleyardaseer.nl 

bottom of page